Print Market dergisi

Baskı satın alan ve baskı hizmeti üreten kuruluşlar arasında bir köprü olması amacıyla projelendirdiğimiz ve hazırlayıp yayınladığımız Print Market dergimiz 2 aylık periyodda 8 sayı yayınlandı. Print Merket’in mevcut sayıları hala güncelliğini koruyan; baskı hizmeti satın alan kişi ve kuruluşların, doğru hizmet almalarına katkı sağlayan bir içerikle yayınlandı. 

Print Market baskı satın alan kuruluşların seçeneklerini arttırarak, daha önce nerede, nasıl yaptırırım diye düşündükleri ve çözüm bulmakta zorlandıkları işlerde önlerine yeni ve farklı çok sayıda seçenek koyarak,ülkenin en modern ve profesyonel basım işletmelerine ulaşabilmelerini sağladı. Baskı hizmeti satın alanların iş yapacakları ve kendilerine çözüm ortağı olarak seçecekleri firmalarla daha kolay ve profesyonel ilişkiler ağı kurarak hedeflerine daha kolay ve sorunsuz ulaşmanın altyapısını oluşturdu.

Print Market web tarafında yayında

www.printmarket.org