Rehber Çalışmalarımız

Türkiye Basım Rehberi

Alan çalışmalarını da yapıp 2006 yılında yayınladığımız Türkiye Basım Rehberi artık dijital ortamda. Basım sektörünün tüm üretim süreçlerinde yer alan firmalarının ülke çapında iletişim bilgilerinin yer aldığı Türkiye Basım Sektörü verileri bu alandaki en geniş kapsamlı ilk ve tek veri bankasıdır.

Uzun yıllardır basım sektörüne yönelik yaptığımız çalışmalardan biri ve ülkemiz için de en önemlisi olan Türkiye Basım Rehberi ve Türkiye Basım Kataloğu çalışmalarımız alanındaki en kapsamlı ilk ve tek yayınlardır. Hazırlık çalışmalarını yürütüp, basıp ülke çapında sektör mensuplarına ücretsiz dağıttığımız bu 2 ciltlik ve 700 küsür sayfalık çalışma kentlerimizde alan çalışmaları da yapılarak gerçekleştirildi.

Yurdun dört bir yanındaki basımevleri ve yan sektörlerin işletmelerini bir araya getirip sektörün bir envanterini de kapsayacak şekilde paylaşıma açtığımız veriler Matbaa Haber dergimizin dağıtım sürecinde sürekli güncellenmektedir.

Her gün değişen ve gelişen bir organizma olarak güncellenen veri bankamızı talep edenlerle de paylaşmaktayız.

Sektörel Kent Rehberleri

Doksanlı yıllardan itibaren basım sektörüne yönelik yaptığımız çalışmalar içerisinde Ankara ve İzmir kentlerimiz için yayınladığımız sektörel rehberler de var.

Bir kaç yıl aralıklarla Ankara’da 4 kez, İzmir’de 3 kez, alan çalışmalarını da üstlenip hazırlıklarını yürüttüğümüz; baskı hazırlık, baskı ve cilt işlemlerinin ardından ilgili kuruluşlara ücretsiz dağıtımını yaptığımız rehberler dönemsel olarak basım sektörünün ticari faaliyetlerine ciddi katkılar sağladı.

Ankara Matbaacılar Rehberleri:

İzmir Matbaacılar Rehberleri: